Üldinformatsioon

Lehtma sadama tegevus tänapäeval

Viimase paarikümne aasta jooksul on Lehtma sadam olnud kala- ja kaubasadam ning geograafilisest asukohast tulenevalt Hiiumaale oluline külalisaluste sadam. Seoses Kärdla uue sadama avamisega 2014 aasta kevadel muutub kindlasti olukord külalisaluste sissesõitude osas. Lehtma sadama põhitegevuseks lähiaastatel jääb kala- ja kaubalaevade teenindamine, kindlasti jätkame ka külalisaluste vastuvõtmist navigatsiooniperioodil.
Kodusadamaks on Lehtma sadam 6-le AS Hiiu Kalur kalalaevale. Samuti peatuvad ja baseeruvad vastavalt vajadusele sadamas ka eriotstarbelised laevad( nt. Eesti Lootsi, Eesti Piirivalve, Eesti Veeteede Ameti alused).
Ka osa kohalikest rannakaluritest kasutavad oma paatide hoidmiseks ja kalastusretkedeks Lehtma sadamat.
Rahvusvaheline Lehtma sadam on ühtlasi ka piiri- ja tollisadam.

Suure osa sissesõitudest Lehtma sadamasse moodustavad kalalaevad, kaubalaevu teenindatakse sadamas aastas 35-40. Külalisaluste sissesõitude arv on viimastel aastatel olnud 160-210 (inimeste arv kuni 650).

Kaubalaevadele lastitakse Lehtma sadamas põhiliselt puitu (ka hakkepuitu), järgneb freesturvas. Põhiliseks lossimisartikliks on olnud teedeehitusel kasutatav killustik.
Kaubalaevade efektiivsemaks lastimiseks-lossimiseks soetati 2013 aastal uus puiduhaaratsiga ja puistekaupade greiferiga mobiillaadur Atlas 350 GH, mis vahetas välja üle 10 aasta vanuse Atlas 1804 laaduri.
2013 aastal soetati sadamale ka süvendustehnika. Pontoonidel ekskavaator kopaga ja pinnasepumbaga annab võimaluse operatiivseks tegutsemiseks uhteliivade väljapumpamisel-kaevamisel, et tagada laevadele garanteeritud süvis.
Sadamal on 300-hobujõuline puksiirlaev.

Kalalaevadelt (aastas sissesõite ~500) laaditakse püütud merevärske kala autodele ja viiakse töötlemisele.

2007 aastal teostati PRIA sadamate meetme abil sadamakaide osaline renoveerimine, mille tulemusena uuendati kaide elektrivarustus (9 voolukappi), samuti veevõtukohad.
2013-2014 teostatakse Euroopa Kalandusfondi toetusel Lehtma sadama kai väliskülje sulundseina rekonstrueerimine, valmib uus 3500 m2 suurune parkla.
Nimetatud projektide käigus on lõpetatud sadama veevarustuse rekonstrueerimine, mille käigus vahetati täielikult välja pumbamaja ja sadama vaheline üle 300 m pikkune olme- ja joogivee trass.

Vaata lisaks ka sadama ajalugu